Urbanisme

La Regidoria d'Urbanisme posa a disposició dels veïns i veïnes del poble els documents administratius i les ordenances urbanístiques per millorar la informació i agilitzar els tràmits corresponents d'aquesta àrea. Igualment informa que en aquesta secció hi ha un espai on es poden realitzar ...
En aquesta secció podreu consultar les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del municipi del Perelló, que han estat publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la ordenança reguladora d'activitats en sòl no urbanitzable.
En aquesta secció podeu descarregar els diferents models i tràmits.
A continuació podeu consultar la guia de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya sobre la rehabilitació d'habitatges.
Mapa de capacitat acústica. A continuació podeu consultar el mapa de capacitat acústica del municipi del Perelló aprovat en sessió de ple de la corporació en data 17/02/2009. PROJECTE Projecte del mapa de capacitat acústica del Perelló PLÀNOLS Plànol del Perelló - casc urbà Plànol del Perelló - ...
Subscriure a