Urbanisme

PRESIDÈNCIA DE LA REGIDORIA D'URBANISME SAMUEL FERRÉ i PALLARÉS Contacte: sferre@elperello.cat Pots demanar cita amb qualsevol dels càrrecs electes clicant aquí . La Regidoria d'Urbanisme posa a disposició dels veïns i veïnes del poble els documents administratius i les ordenances urbanístiques per ...
En aquesta secció podeu consultar la Normativa Urbanística Municipal vigent: Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres. Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació en sòl no urbanitzable. Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
En aquesta secció podeu descarregar els diferents models i tràmits. Sòl Urbà Obres sotmeses a règim de comunicació prèvia. Tipus 1 (menor) Obres sotmeses a règim de comunicació prèvia. Tipus 2 (major) Obres sotmeses a llicència Sòl Rústic Obres sotmeses a llicència Obres sotmeses a llicència ( ...
A continuació podeu consultar la guia de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya sobre la rehabilitació d'habitatges.
Mapa de capacitat acústica. A continuació podeu consultar el mapa de capacitat acústica del municipi del Perelló aprovat en sessió de ple de la corporació en data 17/02/2009. PROJECTE Projecte del mapa de capacitat acústica del Perelló PLÀNOLS Plànol del Perelló - casc urbà Plànol del Perelló - ...
Subscriure a