L'Ajuntament Informa: Informació en exposició pública i Butlletí municipal

Informació en exposició pública

Consulta aquí la següent informació sobre projectes, ordenances, actuacions, resolucions i acords que es troben actualment en període d'exposició pública, d'acord amb els anuncis publicats a l'e-Tauler:

 

1. Exposició al públic de l'aprovació inicial del projecte d'arranjament “Vial peatonal en tram Avinguda Catalunya i rotonda"

Consulta l'anunci clicant aquí  i  consulta el projecte clicant aquí.

Del 07/04/2022 al 23/05/2022 (inclòs).

 

 

Butlletí informatiu "L'Ajuntament Informa":

Per fer arribar a tota la població els projectes, les iniciatives, les accions de l'equip de govern municipal i l'estat de l'Ajuntament, s'edita el butlletí informatiu: L'Ajuntament Informa. Consulta els números publicats fins la data a continuació