L'Ajuntament Informa: Informació en exposició pública i Butlletí municipal

Informació en exposició pública

 

Consulta aquí la següent informació sobre projectes, ordenances, actuacions, resolucions i acords que es troben actualment en període d'exposició pública, d'acord amb els anuncis publicats a l'e-Tauler:

 

Anunci Aprovació provisional - Modificació de l’ordenança municipal que regula la taxa per la prestació del servei de Llar d’infants municipal “La Cadernera”

Consulta clicant aquí l'anunci i les dates d'exposició al públic: del 23/08/2022 al 04/10/2022 (ambdós inclosos).

Consulta la modificació de l'ordenança clicant aquí.

 

Butlletí informatiu "L'Ajuntament Informa":

Per fer arribar a tota la població els projectes, les iniciatives, les accions de l'equip de govern municipal i l'estat de l'Ajuntament, s'edita el butlletí informatiu: L'Ajuntament Informa. Consulta els números publicats fins la data a continuació