Ple

En aquest espai trobaràs la composició del nostre ajuntament, pots consultar la informació més ampliada sobre els càrrecs electes al nostre portal de transparència . D'acord amb els resultats de les darreres eleccions municipals celebrades el 28/05/20 23, el consitori està format per 11 càrrecs ...
En aquest espai podràs consultar les actes de les sessions del Ple de la Corporació, i per tant, els temes i acords presos de l'any en curs. No s'exposen les intervencions dels grups polítics amb representació al consistori.
Subscriure a