Mapa de capacitat acústica

Mapa de capacitat acústica.

A continuació podeu consultar el mapa de capacitat acústica del municipi del Perelló aprovat en sessió de ple de la corporació en data 17/02/2009.

PROJECTE

PLÀNOLS