Ofertes i borsa de treball

 

En aquesta secció podeu consultar les ofertes de feina que s'ofereixen des de l'Ajuntament i consultar el funcionament de la Borsa de Treball. Comprova també el tauler d'anuncis municipal per consultar si hi ha oferta pública d'ocupació.

Deixem a la vostra disposició un model de currículum per si és del vostre interès. Currículum 

 

OFERTES DE TREBALL VIGENTS:  (última actualització 21/04/2023)

 
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ, AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL, D’UN/A INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, MITJANÇANT CONCURS i FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL

 

La data límit per presentar sol·licituds és fins dilluns 08/05/2023 (inclòs) a les oficines de la primera planta de l'Ajuntament de dilluns a divendres d'11 a 14h o per la seu electrònica de l'ens mitjançant el tràmit "instància genèrica"

Consulta les bases del procés clicant aquí i descarrega't la sol·licitud oficial que cal presentar clicant aquí (format word) o aquí (format pdf).

 

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL D'UN OFICIAL 2a ELECTRICISTA, DE L’AJUNTAMENT DEL PERELLO

 

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS i la DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:  21/11/2022 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió - Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta l'anunci de la convocatòria i les bases reguladores del procés:

Anunci publicat al TAULER D'ANUNCIS DE L'AJUNTAMENT de data 14/11/2022 (inclou les bases i convocatòria íntegres).

- Anunci publicació llista provisional de persones admeses i excloses.

 

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL ADMINISTRATIU/VA COM A FUNCIONARI INTERÍ , DE L’AJUNTAMENT DEL PERELLO

 

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS i la DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:  23/11/2022 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió - Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta l'anunci de la convocatòria i les bases reguladores del procés:

- Anunci publicat al BOPT de data 26/10/2022 (inclou les bases i convocatòria íntegres).

- Anunci publicat al DOGC de data 03/11/2022 (inclou l'extracte de la convocatòria).

- Anunci publicació llista provisional de persones admeses i excloses.

- Anunci publicació llista definitiva de persones admeses i excloses.

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL per a la cobertura, amb caràcter interí, de llocs de treball de vigilant municipal, mitjançant concurs-oposició.

 

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA 22/11/2022 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta l'anunci de la convocatòria i les bases reguladores del procés:

Anunci publicat al BOPT de data 2/11/2022

- Anunci publicació llista provisional de persones admeses i excloses.

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DEL LLOC DE PROFESSOR-A FLAUTA TRAVESSERA PER FORMAR PART DE LA LLISTA D'ASPIRANTS PER COBRIR PLACES VACANTS O SUBSTITUCIONS A L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DEL PERELLÓ, MITJANÇANT CONCURS.

 

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dilluns 31/10/2022 (inclòs).
 

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta l'anunci de la convocatòria i les bases reguladores del procés clicant aquí.

* Les bases i tots els anuncis del procés es publiquen a l'eTauler, clica aquí.
 

Anunci llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu.

Anunci resultat del procés selectiu

Anunci aprovació del resultat del procés selectiu i constitució de borsa de treball. 

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DEL LLOC DE PROFESSOR-A PIANO I LLENGUATGE MUSICAL PER FORMAR PART DE LA LLISTA D'ASPIRANTS PER COBRIR PLACES VACANTS O SUBSTITUCIONS A L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DEL PERELLÓ, MITJANÇANT CONCURS.

 

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dimecres 21/09/2022 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta l'anunci de la convocatòria i les bases reguladores del procés clicant aquí.

 
 
 
 
 
 
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ, AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL, D’UN/A INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, MITJANÇANT CONCURS i FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL

La data límit per presentar sol·licituds és fins dilluns 30/05/2022 (inclòs) a les oficines de la primera planta de l'Ajuntament de dilluns a divendres d'11 a 14h o per la seu electrònica de l'ens mitjançant el tràmit "instància genèrica"

Consulta les bases del procés clicant aquí i descarrega't la sol·licitud oficial que cal presentar clicant aquí (format word) o aquí (format pdf).

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ, AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL, D’UN/A RESPONSABLE DE SALUT I HIGIENE A LA PISCINA MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS, I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL.

La data límit per presentar sol·licituds és fins dilluns 30/05/2022 (inclòs) a les oficines de la primera planta de l'Ajuntament de dilluns a divendres d'11 a 14h o per la seu electrònica de l'ens mitjançant el tràmit "instància genèrica"

Consulta les bases del procés clicant aquí i descarrega't la sol·licitud oficial que cal presentar clicant aquí (format word) o aquí (format pdf).

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ, AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL, DE PERSONAL DIRECTIU, MONITORS-ES i AUXILIARS PER ALS PROGRAMES DE LLEURE INFANTIL DE L'AJUNTAMENT DEL PERELLÓ, MITJANÇANT CONCURS, ANUALITAT 2022. Llocs de treball:

* DIRECCIÓ DE LLEURE DEL CASAL D’ESTIU I DE NADAL

* DIRECCIÓ DEL CASAL PETIT D’AGOST

* MONITOR-A DE LLEURE

* AUXILIAR DE LLEURE

La data límit per presentar sol·licituds és fins dilluns 18/04/2022 (inclòs) a les oficines de la primera planta de l'Ajuntament de dilluns a divendres d'11 a 14h o per la seu electrònica de l'ens mitjançant el tràmit "instància genèrica"

Consulta les bases del procés clicant aquí i descarrega't el model de sol·licitud, clicant aquí (format word) o aquí (format pdf).

Avís d'error: a la base 2a on es regula l'edat mínima dels aspirants per participar el procés, ON DIU 18 ANYS HI HA DE DIR 16 ANYS (consulta la publicació de la rectificació al BOPT).

Anunci llista provisional persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria - La data límit per formular reclamacions, fer esmenes i aportar la documentació obligatòria faltant és fins al dilluns 9 de maig (inclòs).

Anunci llista definitiva persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria.

Acta de la sessió del tribunal qualificador al concurs - valoració de mèrits persones admeses.

Acta de la sessió del tribunal qualificador - desempat lloc de treball auxiliar de lleure infantil.

Anunci d'alcaldia del resultat del procés selectiu.

Anunci d'aprovació del procés selectiu i de constitució de la borsa de treball per cadascun dels llocs de treball. 

Anunci del Decret de Contractació del personal de lleure infantil per l'estiu 2022.

 

PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D’UN/A OFICIAL 2ª (CAP DE LA BRIGADA MUNICIPAL), EN RÈGIM LABORAL, MODALITAT CONTRACTE DE RELLEU, I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL

 

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dilluns 4/10/2021 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

Anunci a la seu electrònica de l'ens de les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu.

Anunci llista provisional persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria.

Anunci llista definitiva persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria.

Publicació de l'acta del tribunal sobre el resultat del procés selectiu

 

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA, AMB CARÀCTER INTERÍ, DE LLOCS DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ
 
DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dimarts 03/08/2021 (inclòs).
 

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

Anunci a la seu electrònica de l'ens de les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu.

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS I OPERÀRIES DE NETEJA, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, MITJANÇANT CONCURS.
 
DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dimarts 31/08/2021 (inclòs).
 
 

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

Anunci a la seu electrònica de l'ens de les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu.

 
La data límit per esmenar o presentar reclamacions a la llista provisional és fins el 16/09/2021 (inclòs).
 
 
 
 
PROCESSOS 2021 FINALITZATS:
 
Procés selectiu per a la contractació, per raons d'urgència, d'un informador/a turístic/a de l'Ajuntament del Perelló, mitjançant anunci al Servei d'Ocupació de Catalunya.

DATA LÍMIT PER INSCRIURE’S A L’OFERTA I PRESENTAR SOL·LICITUDS: Els interessats amb aquesta oferta de treball, hauran de presentar la documentació que es requereix segons convocatòria de l'Ajuntament del Perelló abans del dia 10/06/2021 i adjuntar currículum per Feina Activa.

Pots presentar la sol·licitud de participació al procés i tota la documentació requerida mitjançant la seu electrònica de l'ens, clica aquí.

Per més informació, consulta els següents enllaços:

3.1 Anunci a la seu electrònica de l'ens de l'aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu.

3.2 Enllaç directe a l'oferta del SOC

3.3 Anunci LLISTA PROVISIONAL de persones admeses i excloses al Procés selectiu per a la contractació, per raons d’urgència, d’un informador/a turístic/a de l’Ajuntament del Perelló mitjançant anunci al Servei d’Ocupació de Catalunya. 

3.4 Anunci de la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés

3.5 Anunci resultat procés selectiu.

3.6 Anunci aprovació del resultat del procés selectiu i de constitució de la borsa.

3.7 Anunci de declaració del procediment DESERT i crida

3.8. Anunci del resultat de la Comissió de Valoració reunida en datra 28/06/2021

3.9 Anunci del Decret de contractació informador turístic.

 

Procés selectiu que han de regir la creació d’una borsa de treball de personal laboral per cobrir places vacants o substitucions de professor-a de llenguatge musical (sensibilització) de classificació A1, en règim d’interinitat, mitjançant  el procediment de concurs-oposició lliure, a l’Escola de música municipal del Perelló

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dilluns 19/07/2021 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

 
 
La data límit per formular reclamacions o presentar esmenes de les sol·licituds és fins al divendres 30/07/2021 (inclòs).
 
 
 

Procés selectiu que han de regir la creació d’una borsa de treball de personal laboral per cobrir places vacants o substitucions de professor-a de violí de classificació A1, en règim d’interinitat, mitjançant  el procediment de concurs-oposició lliure, a l’Escola de música municipal del Perelló

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dilluns 19/07/2021 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

 
 
 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DEL LLOC DE PROFESSOR-A PIANO I LLENGUATGE MUSICAL PER FORMAR PART DE LA LLISTA D'ASPIRANTS PER COBRIR PLACES VACANTS O SUBSTITUCIONS A L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DEL PERELLÓ, MITJANÇANT CONCURS.

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dijous 22/07/2021 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

Anunci a la seu electrònica de l'ens de les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu.

 
La data límit per formular reclamacions o presentar esmenes de les sol·licituds és fins al dijous 19/08/2021 (inclòs).
 

Anunci resultat procés selectiu.

Anunci d'aprovació del resultat del procés selectiu i de constitució de la borsa.

Anunci del decret de contractació del professor de piano-piano llengutage musical pel curs 2021-22

Anunci del decret de contractació del professor de piano-piano llengutage musical pel curs 2022-23

Anunci del decret d'extinció de la borsa per cobrir places vacants o substitucions del lloc de professor de piano-piano llengutage musical.

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DEL LLOC DE PROFESSOR-A DE CANT PER FORMAR PART DE LA LLISTA D'ASPIRANTS PER COBRIR PLACES VACANTS O SUBSTITUCIONS A L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DEL PERELLÓ, MITJANÇANT CONCURS.

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dijous 22/07/2021 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

Anunci a la seu electrònica de l'ens de les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu.

 
La data límit per formular reclamacions o presentar esmenes de les sol·licituds és fins al dijous 19/08/2021 (inclòs).
 
 
 
 
 

BORSA DE TREBALL

 

Està a la vostra disposició, un nou servei municipal totalment gratuït, que pretén facilitar el contacte entre empresaris necessitats de recursos humans i persones que busquen feina.
El funcionament és molt senzill. El demandant, ha d’informar sobre la seva situació laboral i l’oferent ha d’informar sobre la contractació que necessita cobrir al lloc de treball ofertat.

Així doncs, tan l’ofertant com el demandant hauran d’omplir una fitxa que es podrà descarregar a l'enllaç que hi ha a peu de pàgina o bé recollir a l’Oficina de Turisme i fer-la arribar personalment o per correu electrònic a turisme@elperello.cat. Quan ens feu arribar la fitxa, introduirem les dades al programari i així el demandant i l’ofertant formaran part de la nostra base de dades. Cada cop que hi haurà una oferta de treball que sol·licita el perfil del demandant, es lliurarà el seu currículum a l’empresa i és aquesta la qui farà el contacte directe amb el candidat. El mateix procediment serà amb el demandant, i el qui busqui feina i estigui registrat a la nostra base de dades, podrà venir a l'Oficina a consultar les ofertes que hi hagi, contactant directament amb la que més li interessi.

Es demana a tots que s’informi a l’Oficina de Turisme dels resultats, per tenir la borsa actualitzada.

FITXA CANDIDAT

FITXA EMPRESA

* Recorda també que tens a la teva disposició el DISPOSITIU D'INSERCIÓ LABORAL al següent enllaç i també la Borsa de Treball que et detallem a continuació: