Ofertes i borsa de treball

En aquesta secció podeu consultar les ofertes de feina que s'ofereixen des de l'Ajuntament i consultar el funcionament de la Borsa de Treball. Comprova també el tauler d'anuncis municipal per consultar si hi ha oferta pública d'ocupació.

Deixem a la vostra disposició un model de currículum per si és del vostre interès. Currículum 

OFERTES DE TREBALL VIGENTS:  (última actualització 05/10/2021)

 

PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D’UN/A OFICIAL 2ª (CAP DE LA BRIGADA MUNICIPAL), EN RÈGIM LABORAL, MODALITAT CONTRACTE DE RELLEU, I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dilluns 4/10/2021 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

Anunci a la seu electrònica de l'ens de les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu.

 

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA, AMB CARÀCTER INTERÍ, DE LLOCS DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dimarts 03/08/2021 (inclòs).
 

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

Anunci a la seu electrònica de l'ens de les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu.

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS I OPERÀRIES DE NETEJA, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, MITJANÇANT CONCURS.
 
DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dimarts 31/08/2021 (inclòs).
 
 

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

Anunci a la seu electrònica de l'ens de les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu.

 
La data límit per esmenar o presentar reclamacions a la llista provisional és fins el 16/09/2021 (inclòs).
 
 
 

PROCESSOS 2021 FINALITZATS:

 

Procés selectiu per a la contractació, amb caràcter laboral temporal, de monitors o monitories i auxiliars de lleure per al casal d'estiu, casal petit i casal de Nadal de l'Ajuntament del Perelló, mitjançant concurs, per l'anualitat 2021.

La data límit per presentar sol·licituds és fins dilluns 17/05/2021 (inclòs)

Consulta les bases del procés clicant aquí i descarrega't el model de sol·licitud, clicant aquí.

Pots presentar la sol·licitud de participació al procés i tota la documentació requerida mitjançant la seu electrònica de l'ens, clica aquí.

Per més informació, consulta els següents enllaços:

1.1 Anunci a la seu electrònica de l'ens de l'aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu.

1.2 Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses del procés

La data límit per esmenar o presentar reclamacions a la llista provisional és fins el 02/06/2021 (inclòs).

1.3 Anunci de la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés

1.4 Anunci resultat procés selectiu.

1.5 Anunci aprovació del resultat del procés selectiu i de constitució de la borsa.

 

Procés selectiu per a la contractació, amb caràcter laboral temporal, del director o de la directora de lleure infantil per al Casal d’estiu i el Casal de Nadal i del director o la directora del Casal petit d’agost per l’anualitat 2021, mitjançant concurs:

La data límit per presentar sol·licituds és fins dijous 20/05/2021 (inclòs)

Consulta les bases del procés clicant aquí i descarrega't el model de sol·licitud, clicant aquí.

Pots presentar la sol·licitud de participació al procés i tota la documentació requerida mitjançant la seu electrònica de l'ens, clica aquí.

Per més informació, consulta els següents enllaços:

1.1 Anunci a la seu electrònica de l'ens de l'aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu.

1.2 Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses del procés.

La data límit per esmenar o presentar reclamacions a la llista provisional és fins el 04/06/2021 (inclòs).

1.3 Anunci de la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés

1.4 Anunci resultat procés selectiu.

1.5 Anunci aprovació del resultat del procés selectiu i de constitució de la borsa.

 

Procés selectiu per a la contractació, per raons d'urgència, d'un informador/a turístic/a de l'Ajuntament del Perelló, mitjançant anunci al Servei d'Ocupació de Catalunya.

DATA LÍMIT PER INSCRIURE’S A L’OFERTA I PRESENTAR SOL·LICITUDS: Els interessats amb aquesta oferta de treball, hauran de presentar la documentació que es requereix segons convocatòria de l'Ajuntament del Perelló abans del dia 10/06/2021 i adjuntar currículum per Feina Activa.

Pots presentar la sol·licitud de participació al procés i tota la documentació requerida mitjançant la seu electrònica de l'ens, clica aquí.

Per més informació, consulta els següents enllaços:

3.1 Anunci a la seu electrònica de l'ens de l'aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu.

3.2 Enllaç directe a l'oferta del SOC

3.3 Anunci LLISTA PROVISIONAL de persones admeses i excloses al Procés selectiu per a la contractació, per raons d’urgència, d’un informador/a turístic/a de l’Ajuntament del Perelló mitjançant anunci al Servei d’Ocupació de Catalunya. 

3.4 Anunci de la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés

3.5 Anunci resultat procés selectiu.

3.6 Anunci aprovació del resultat del procés selectiu i de constitució de la borsa.

3.7 Anunci de declaració del procediment DESERT i crida

3.8. Anunci del resultat de la Comissió de Valoració reunida en datra 28/06/2021

3.9 Anunci del Decret de contractació informador turístic.

 

Procés selectiu que han de regir la creació d’una borsa de treball de personal laboral per cobrir places vacants o substitucions de professor-a de llenguatge musical (sensibilització) de classificació A1, en règim d’interinitat, mitjançant  el procediment de concurs-oposició lliure, a l’Escola de música municipal del Perelló

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dilluns 19/07/2021 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

 
 
La data límit per formular reclamacions o presentar esmenes de les sol·licituds és fins al divendres 30/07/2021 (inclòs).
 
 
 

Procés selectiu que han de regir la creació d’una borsa de treball de personal laboral per cobrir places vacants o substitucions de professor-a de violí de classificació A1, en règim d’interinitat, mitjançant  el procediment de concurs-oposició lliure, a l’Escola de música municipal del Perelló

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dilluns 19/07/2021 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

 
 
 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DEL LLOC DE PROFESSOR-A PIANO I LLENGUATGE MUSICAL PER FORMAR PART DE LA LLISTA D'ASPIRANTS PER COBRIR PLACES VACANTS O SUBSTITUCIONS A L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DEL PERELLÓ, MITJANÇANT CONCURS.

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dijous 22/07/2021 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

Anunci a la seu electrònica de l'ens de les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu.

 
La data límit per formular reclamacions o presentar esmenes de les sol·licituds és fins al dijous 19/08/2021 (inclòs).
 

Anunci resultat procés selectiu.

Anunci d'aprovació del resultat del procés selectiu i de constitució de la borsa.

Anunci del decret de contractació del professor de piano-piano llengutage musical.

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DEL LLOC DE PROFESSOR-A DE CANT PER FORMAR PART DE LA LLISTA D'ASPIRANTS PER COBRIR PLACES VACANTS O SUBSTITUCIONS A L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DEL PERELLÓ, MITJANÇANT CONCURS.

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD OFICIAL D'ADMISSIÓ AL PROCÉS + DOC OBLIGATÒRIA: dijous 22/07/2021 (inclòs).

Descarrega't aquí la sol·licitud oficial d'admissió

Pots presentar la documentació per participar al procediment de 11.00h a 14.00 de dilluns a divendres a les oficines de la 1a planta de l'ajuntament o de forma telemàtica per la seu electrònica de l'ens clicant aquí.

Consulta la regulació del procediment i la documentació que cal presentar en aquests enllaços:

Anunci a la seu electrònica de l'ens de les bases i la convocatòria que regeixen el procés selectiu.

 
La data límit per formular reclamacions o presentar esmenes de les sol·licituds és fins al dijous 19/08/2021 (inclòs).
 
 

BORSA DE TREBALL

 

Està a la vostra disposició, un nou servei municipal totalment gratuït, que pretén facilitar el contacte entre empresaris necessitats de recursos humans i persones que busquen feina.
El funcionament és molt senzill. El demandant, ha d’informar sobre la seva situació laboral i l’oferent ha d’informar sobre la contractació que necessita cobrir al lloc de treball ofertat.

Així doncs, tan l’ofertant com el demandant hauran d’omplir una fitxa que es podrà descarregar a l'enllaç que hi ha a peu de pàgina o bé recollir a l’Oficina de Turisme i fer-la arribar personalment o per correu electrònic a turisme@elperello.cat. Quan ens feu arribar la fitxa, introduirem les dades al programari i així el demandant i l’ofertant formaran part de la nostra base de dades. Cada cop que hi haurà una oferta de treball que sol·licita el perfil del demandant, es lliurarà el seu currículum a l’empresa i és aquesta la qui farà el contacte directe amb el candidat. El mateix procediment serà amb el demandant, i el qui busqui feina i estigui registrat a la nostra base de dades, podrà venir a l'Oficina a consultar les ofertes que hi hagi, contactant directament amb la que més li interessi.

Es demana a tots que s’informi a l’Oficina de Turisme dels resultats, per tenir la borsa actualitzada.

FITXA CANDIDAT

FITXA EMPRESA

* Recorda també que tens a la teva disposició el DISPOSITIU D'INSERCIÓ LABORAL al següent enllaç i també la Borsa de Treball que et detallem a continuació: