Ofertes i borsa de treball

En aquesta secció podeu consultar les ofertes de feina que s'ofereixen des de l'Ajuntament i consultar el funcionament de la Borsa de Treball. Comprova també el tauler d'anuncis municipal per consultar si hi ha oferta pública d'ocupació.

Deixem a la vostra disposició un model de currículum per si és del vostre interès. Currículum 

Última actualització 25/06/2020

 
OFERTES DE TREBALL VIGENTS:

1.- Procés selectiu per a la contractació, amb caràcter laboral temporal, d'un/a informador/a turístic/a, mitjançant concurs:

Data límit per presentar sol·licituds: Dilluns 16/06/2020 (inclòs)

Consulta les bases del procés clicant aquí i descarrega't el model de sol·licitud, clicant aquí.

Consulta aquí la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al procés.

Data límit per formular al·legacions i fer esmenes: 29/06/2020 (inclòs).

 

2.- Processos selectius de lleure infantil:

Procés selectiu per a la contractació, amb caràcter laboral temporal, del Director o de la Directora de lleure per al Casals d'estiu i de Nadal de l'Ajuntament del Perelló, mitjançant concurs per l'anualitat 2020:

Consulta la llista de persones admeses i excloses clicant aquí.

La data límit per presentar reclamacions era fins al 16/06/2020, al no haver-se presentat al.legacions i tal i com es recull a la base 4a de les bases, la llista provisional esdevé definitiva.

Procés selectiu per a la contractació, amb caràcter laboral temporal, de monitors o monitores i auxiliars de lleure per als Casals d'estiu i de Nadal i pel director-a del Casal Petit de l'Ajuntament del Perelló, mitjançant concurs per l'anualitat 2020:

Consulta la llista provisional de persones admeses i excloses clicant aquí.

Consulta la llista definitiva de persones admeses i exlcoses clicant aquí.

 

3.- Procés selectiu que ha de regir la creació d'una borsa de treball per a la cobertura, amb caràcter interí, de llocs de treball de vigilant municipal, mitjançant concurs oposició.

Consulta aquí les bases del procés i l'anunci de la modificació de les bases i la represa del procés. Descarrega't el model de sol·licitud, clicant aquí.

Consulta aquí la llista provisional d'admesos-es i exlcosos-es.

Data límit per per formular reclamacions i fer esmenes: Dijous 09/07/2020 (inclòs).

 

BORSA DE TREBALL

Està a la vostra disposició, un nou servei municipal totalment gratuït, que pretén facilitar el contacte entre empresaris necessitats de recursos humans i persones que busquen feina.
El funcionament és molt senzill. El demandant, ha d’informar sobre la seva situació laboral i l’oferent ha d’informar sobre la contractació que necessita cobrir al lloc de treball ofertat.

Així doncs, tan l’ofertant com el demandant hauran d’omplir una fitxa que es podrà descarregar a l'enllaç que hi ha a peu de pàgina o bé recollir a l’Oficina de Turisme i fer-la arribar personalment o per correu electrònic a turisme@elperello.cat. Quan ens feu arribar la fitxa, introduirem les dades al programari i així el demandant i l’ofertant formaran part de la nostra base de dades. Cada cop que hi haurà una oferta de treball que sol·licita el perfil del demandant, es lliurarà el seu currículum a l’empresa i és aquesta la qui farà el contacte directe amb el candidat. El mateix procediment serà amb el demandant, i el qui busqui feina i estigui registrat a la nostra base de dades, podrà venir a l'Oficina a consultar les ofertes que hi hagi, contactant directament amb la que més li interessi.

Es demana a tots que s’informi a l’Oficina de Turisme dels resultats, per tenir la borsa actualitzada.

FITXA CANDIDAT

FITXA EMPRESA

* Recorda també que tens a la teva disposició el DISPOSITIU D'INSERCIÓ LABORAL al següent enllaç i també la Borsa de Treball que et detallem a continuació: