Mapa de protecció envers la contaminació lumínica

El 29 de juny de 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya aprova el Mapa de protecció envers la contaminació lumínica.

El Mapa és l’instrument d’ordenació ambiental que reflecteix les quatre zones en les que es divideix el territori en funció de la vulnerabilitat del medi nocturn a la contaminació lumínica.

Atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció -tanta com sigui possible- dels espais naturals i la visió del cel a la nit.

En funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica a què pertany la il·luminació, l’ús a la que va destinada la instal·lació i el seu horari de funcionament es determina el tipus i les característiques de la il·luminació que s'hi pot instal·lar. 

El Mapa aprovat és una informació indispensable de consulta a l’hora de dissenyar noves instal·lacions d’enllumenat arreu del territori.

També es deixa a disposició dels ajuntaments i els particulars el mapa aprovat l’any 2007, per a la seva comparació amb el mapa vigent.

Cal destacar que s’han fet modificacions del Mapa des de la seva aprovació, amb l’ampliació de zones de protecció màxima (E1).

 

 

Font. Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Data d'actualització:  26.02.2024