SUBVENCIONS

 

 

L’Ajuntament del Perelló ha dut a terme l’actuació d’adequació d’un espai adaptat a les noves tecnologies i dotació d’equipaments digitals (tipus B), destinada a facilitar els elements necessaris perquè els ajuntaments disposin d’un espai adaptat a les noves tecnologies. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i l’import de la subvenció atorgada és de 2.085,35 €.

 

 

Expedient DIPTA 8004330008-2022-0018501

Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anulaitat 2022, línia C

L’Ajuntament d’El Perelló ha rebut una subvenció de 2.085,35€, per a l’actuació Increment ciberseguretat ens locals, línia C, consistent en l’adquisició i instal·lació d’un SAI (Sistema d’alimentació ininterrompuda) i d’un aparell de climatització instal·lat a la mateixa sala, per al seu correcte funcionament. La Subvenció correspon al 22,28% del pressupost total de l’actuació efectuada.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona