Recaptació

TAXES-PREUS PÚBLICS (escombraries i tribunes-miradors) Del 31/03/2017 al 31/05/2017 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Del 31/03/2017 al 31/05/2017 TAXA DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI Del 31/03/2017 al 31/05/2017 IBI URBANA - Fraccionament del rebut en dos pagaments IBI urbana - 1r termini: del ...
L'entrada en vigor de la nova normativa SEPA ha comportat modificacions molt importants en els rebuts domiciliats. La información complerta d'aquests rebuts no apareix mostrada en els documents que remeten les entitats financeres. Per tal d'obtenir tota la información dels rebuts domiciliats, BASE- ...
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE REBUTS Aquest tràmit permet domiciliar el pagament de rebuts de cobrament periòdic en una entitat bancària. La domiciliació té efectes per a l’any següent. Documentació: Les dades bancàries. La sol·licitud d’alta de la domiciliació, degudament emplenada. Cal identificar amb ...
Compte de Pagament Personalitzat BASE-Gestió d'Ingressos ha creat el Compte de Pagament Personalitzat, una eina que permetrà als contribuents agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar-ne el pagament en nou mensualitats sense interessos. Els contribuents interessats de sol· ...
Subscriure a