Informació General

L’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) et permet fer, a través d’Internet, tramitacions oficials, consultes, o informar-te sobre la teva relació amb l'Ajuntament del Perelló. Tot i que des de l'Ajuntament del Perelló es segueixen oferint els serveis presencials, l'OVT és una manera d’agilitzar els ...
La Seu Electrònica és l’adreça electrònica mitjançant la qual l'Ajuntament del Perelló difon informació i presta serveis als ciutadans, ciutadanes i empreses a través de xarxes de telecomunicacions. Accedeix a la Seu Electrònica i al catàleg de tràmits de l'Ajuntament del Perelló. En el següent ...
La notificació electrònica és una comunicació formal, personal i, com el mateix nom indica, per mitjans electrònics, que es fa a una persona del contingut d’un acte administratiu que afecta els seus drets i interessos. Mitjançant el següent enllaç podreu accedir a les vostres notificacions ...
Accedint a la teva carpeta ciutadana podràs consultar: Tots els teus tràmits i actuacions realitzats amb qualsevol administració Consultar les teves dades personals i saber l’ús que en fan les administracions públiques Accés a la carpeta ciutadana Podràs accedir, tant amb idCAT Mòbil com amb ...
Subscriure a