Hisenda, Recursos Humans i Participació Ciutadana

PRESIDÈNCIA DE LA REGIDORIA D'HISENDA, RECURSOS HUMANS i PARTICIPACIÓ CIUTADANA AÏDA PALLARÈS i ALIAU Contacte: apallaresa@elperello.cat Pots demanar cita amb qualsevol dels càrrecs electes clicant aquí . Pots consultar tota la informació relativa a la gestió econòmica i execució pressupostària de ...
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013, pots consultar el termini mig de pagament a proveïdors de l’Ajuntament del Perelló al següent enllaç, del Portal de Transparència. També pots consultar la relació de proveïdors/es, adjudicataris/àries ...
Trobareu la bústia de lliurament de factures electròniques de l’Ajuntament del Perelló aquí . Per qualsevol dubte en la confecció o enviament de les factures electròniques, o per més informació, podeu adreçar-vos a: aboyer@elperello.cat
L’Ajuntament del Perelló ha dut a terme l’ actuació d’adequació d’un espai adaptat a les noves tecnologies i dotació d’equipaments digitals ( tipus B ), destinada a facilitar els elements necessaris perquè els ajuntaments disposin d’un espai adaptat a les noves tecnologies. Aquesta actuació compta ...
Convenis de col·laboració (Català) Clica aquí Convenis de col·laboració (Castellà ) : 2024 Club de Birles Perelló Clica aquí 2024 Associació Esportiva Trail Running Cabrafeixet Clica aquí 2024 AFA IE EL PERELLÓ Clica aquí 2024 ADF Cabra Feixet Clica aquí
Subscriure a