Domiciliar rebuts

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE REBUTS

Aquest tràmit permet domiciliar el pagament de rebuts de cobrament periòdic en una entitat bancària. La domiciliació té efectes per a l’any següent.

Documentació:

  • Les dades bancàries.
  • La sol·licitud d’alta de la domiciliació (model 102), degudament emplenada. Cal identificar amb claredat els conceptes que es volen actualitzar i un document que acrediti la titularitat del compte on es desitja domiciliar el pagament (fotocòpia de llibreta, altres rebuts domiciliats, ...).
  • Model 102 Domiciliació de rebuts
  • Instruccions emplenament model 102

Com puc tramitar-ho?   

Presencial: a les oficines de l’Ajuntament del Perelló o bé a  qualsevol de les oficines de BASE.

 

BAIXA DE LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE REBUTS.   

Aquest tràmit permet donar de baixa una domiciliació existent.

Documentació:

  • La sol·licitud de baixa de la domiciliació, degudament emplenada. Cal identificar amb claredat els conceptes que es volen donar de baixa.  

 

ACTUALITZACIÓ DE LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE REBUTS

Aquest tràmit permet modificar una domiciliació existent, per un canvi de compte o altres causes.

Documentació:

  • Les dades bancàries: Fotocòpia de la llibreta bancària del compte IBAN o document que n'acrediti la titularitat.
  • La  sol·licitud d’actualització de la domiciliació, degudament emplenada. Cal identificar amb claredat els conceptes que es volen actualitzar i un document que acrediti la titularitat del compte on es desitja domiciliar el pagament (fotocòpia de llibreta, altres rebuts domiciliats, ...).