Període mig de pagament

Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013, pots consultar el termini mig de pagament a proveïdors de l’Ajuntament del Perelló al següent enllaç, del Portal de Transparència.

També pots consultar la relació de proveïdors/es, adjudicataris/àries i contractistes amb qui es relaciona l'Ajuntament. Clica aquí