Calendari de pagaments de taxes i impostos pel 2024

TAXES-PREUS PÚBLICS (escombraries i tribunes-miradors)

  • Del 28/03/2024 al 31/05/2024

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

  • Del 28/03/2024 al 31/05/2024

GUALS

  • Del 28/03/2024 al 31/05/2024

TAXA DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI

  • Del 28/03/2024 al 31/05/2024

IBI URBANA - Fraccionament del rebut en dos pagaments

  • IBI urbana - 1r termini: del 28/06/2024 al 30/08/2024
  • IBI urbana - 2n termini: del 27/09/2024 al 29/11/2024

IBI RÚSTICA

  • Del 28/06/2024 al 30/08/2024

IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

  • Del 30/07/2024 al 30/09/2024

IAE (impost d'activitats econòmiques)

  • Del 30/07/2024 al 30/09/2024

 

Els rebuts domiciliats es carregaran al compte que el ciutadà tingui establert, com és habitual, 15 dies abans de finalitzar el període de voluntària, excepte que sigui dissabte o diumenge, que es traslladaria al següent dia hàbil posterior.