36è Concurs Literari de Sant Antoni

print pdf
31/10/2017

36è Concurs Literari de Sant Antoni

36è  CONCURS LITERARI

BASES GENERALS

Amb la voluntat de fomentar i divulgar la creació literària arreu dels Països Catalans, l’Ajuntament del Perelló convoca aquest certamen literari.

1.- El certamen queda obert a la participació de totes aquelles p ersones que s’expressin literàriament en llengua catalana.

2.- Els treballs hauran de ser inèdits. No es tindrà en compte cap treball que hagi rebut cap premi o similar. Tots els treballs hauran de redactar-se en llengua catalana.

                               

Els originals i les còpies, s’hauran d’entregar a l’ÀREA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ. C. Lluís Companys, núm.  2,  43519 EL PERELLÓ, abans de les 13 hores, dia 15 de desembre de 2017.

 

El Jurat estarà format per persones vinculades amb el  món de la cultura, i la seva composició  es farà pública en l’acte de lliurament dels premis. Les decisions del Jurat seran inapel·lables i aquest, podrà resoldre qualsevol qüestió relacionada amb la seva funció i que no s’expliciti en aquestes bases. El Jurat  es reserva la facultat d’  adjudicar  accèssits o de declarar deserts alguns dels premis.

 

Les obres premiades restaran en propietat de l’Ajuntament del Perelló, que es    reserva el dret de publicar- les (via digital- pàgina web Ajuntament-  o bé per impremta), respectant el dret de la propietat dels autors.

 

Que els guardonats no assisteixin a l’acte del lliurament dels premis s’interpretarà  com una renúncia al premi corresponent. En tot cas, s’haurà  d’ acreditar a coordinació del concurs, l’autorització a recollir-lo, per part d’una persona diferent a l’autor. Les obres presentades no es retornaran als autors, llevat     que ho sol·licitin per escrit a l’organització del concurs.

 

La participació en aquest certamen implica l’acceptació de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Cada autor podrà presentar un màxim d’una obra per modalitat. La presentació d’un treball al premi de recerca local, exclou directament per la seva forma,  presentar- se a la categoria de prosa.

 

CATEGORIES:

CATEGORIA INFANTIL (nomès de caràcter local)

 

                                A.- Des de P3 fins a P5

                                B.- 1r i 2n curs de primària

                                C.- Nascuts al 2009

                                D.- Nascuts al 2008

                                E.- Nascuts al 2007

                                F.- Nascuts al 2006

                             

CATEGORIA JÚNIOR (nomès de caràcter local)

                                A.- Primer Cicle d’ESO

                                B.- Segon Cicle d’ESO

 

CATEGORIA D’ESCRIPTORS JOVES: Joves de 16 a 20 anys.

CATEGORIA D’ESCRIPTORS ADULTS: A partir de 21 anys.

 

MODALITATS:

PROSA: Totes les categories.

Categoria escriptors joves: Mínim 5 folis i màxim 15, a doble espai i mecanografiats.

Categoria d’escriptors adults: Mínim 5 folis i màxim de 15, a doble espai mecanografiats.

 

POESIA:  Categoria escriptors joves i categoria d’escriptors adults: recull de poemes, amb un mínim de 15 poemes. A doble espai i mecanografiats.

 

TEMA: Lliure i inèdit

 

PRESENTACIÓ:

 

CATEGORIA INFANTIL (A,B,C,D,E, F) - només de caràcter local

                Els treballs es realitzaran a la Biblioteca Municipal Cabra Feixet, durant la setmana del 27 de novembre a l’1 de desembre de 2017, amb horari de 16.30  a 20.00 hores.

                S’haurà de posar un sobre tancat on hi figuri a l’exterior  el pseudònim i la categoria. A l’interior s’ha de posar, la data de naixement, el nom i cognoms del participant, l’adreça i un telèfon de contacte.

                A l’encapçalament del treball presentat, haurà d’anar la data de naixement.

                Tots aquests treballs hauran de ser manuscrits i a aquest  Jurat no acceptarà cap treball que no hagi estat lliurat a la bibliotecària.

 

CATEGORIA JÚNIOR (només de caràcter local),  CATEGORIA D’ESCRIPTORS JOVES I ADULTS

                Els treballs es podran presentar fins a les 13.00 hores del dia 15 de desembre de 2017   a l’ÀREA DE CULTURA de l’Ajuntament del Perelló. Aquesta categoria haurà d’entregar l’original i TRES còpies de cada treball, mecanografiades i a doble espai, en format DIN A4. Els treballs es presentaran en un sobre acompanyats de les còpies i d’una plica tancada a l’exterior de la qual, hi figurarà el pseudònim, la categoria i la modalitat, i a l’interior, la data de naixement, el nom i cognoms del participant, l’adreça postal, l’adreça electrònica i un telèfon de contacte.

 

                PREMIS:

CATEGORIES INFANTILS I JÚNIOR:

               1r. Premi: diploma i obsequi

                2n. Premi: diploma i obsequi

                3r. Premi: diploma i obsequi

Es premiarà la participació (passant per la mateixa Biblioteca, ja finalitzada la data d’entrega dels premis)

 

CATEGORIA ESCRIPTORS JOVES:

 

                1r. Premi: 230 euros i diploma

                2n. Premi: 200 euros i diploma

            3r. Premi: 130 euros i diploma

Premi especial local: equivalent al 3r. premi general sempre que no hagi estat premiat.

 

CATEGORIA ESCRIPTORS ADULTS:

                1r. Premi: 480 euros i diploma

                2n. Premi: 300 euros i diploma

                3r. Premi: 230 euros i diploma

Premi especial local: equivalent al 3r. premi general sempre que no hagi estat premiat.

 

AIXÍ MATEIX, EN LA CATEGORIA DE JOVES I D’ADULTS, ES CREA UN ÚNIC PREMI ESPECIAL EN PROSA,  SOBRE LA RECERCA LOCAL. Temàtica oberta i lliure, però ha de reunir la condició de tenir forma de treball d’investigació.

ELS TREBALLS PRESENTATS HAURAN DE TENIR UNA EXTENSIÓ MÍNIMA DE 25 FOLIS, MECANOGRAFIATS I A DOBLE ESPAI.

 EL GUANYADOR REBRÀ UNA MENCIÓ ESPECIAL, QUANTIFICADA   AMB 300 EUROS, I UN DIPLOMA.

        S’haurà d’especificar al sobre d’entrega “Premi especial de recerca d’història local”.

 

LLIURAMENT DELS PREMIS:

Es farà durant les Festes Majors de Sant Antoni, el dissabte  dia 20 de gener de 2018, al Casal del Centre d’Esports, i dintre del ja tradicional esmorzar de família.

                               ÀREA DE CULTURA

                Ajuntament del Perelló

                C/ Lluís Companys, 2

                43519 EL PERELLÓ

                Tel. 977 49 10 21

                 pallares@elperello.cat

     www.elperello.cat