Llar Infants Municipal "La Cadernera"

La Llar d'Infants Municipal La Cadernera amb codi de centre 43012204 està situada al carrer Escoles, s/n.  Clica aquí per fer una visita virtual guiada pel centre. El telèfon de contacte és el 977 490 490 i el correu electrònic e3012204@xtec.cat

                           PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2023-24

La preinscripció es farà del 8 al 19 de maig de 2023

Les preinscripcions es poden fer telemàticament, o bé presencialment demanant cita prèvia.

Passos a seguir:

1. Preinscripció telemàtica: Presentació de la sol·licitud de preinscripció acreditativa mitjançant un correu electrònic a e3012204@xtec.cat, tot adjuntant el model de sol·licitud disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF) i de la documentació oportuna, degudament escanejada.

La direcció contestarà aquest correu, justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

**Clica aquí i descarrega't el tríptic informatiu de la tramitació corresponent i de la documentació necessària.

2. Preinscripció de forma presencial: La preinscripció presencial es farà sempres sol·licitant cita prèvia. La direcció assignarà un dia i una hora. Es pot demanar cita per:

- Correu electrònic a l'adreça e3012204@xtec.cat 

- Telèfon 977 490 490

** Clica aquí i descarrega't la sol·licitud de preinscripció.

La matrícula es farà del 16 al 22 de juny de 2023:

Passos a seguir:

1. Matrícula telemàtica: Presentació de la confirmació de la matrícula i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic,  e3012204@xtec.cat  tot adjuntant la documentació, degudament escanejada. La direcció respondrà el correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.

2. Matrícula de forma  presencial: Es podrà sol·licitar cita prèvia a través del correu electrònic e3012204@xtec.cat  del centre o bé al telèfon 977 490 490.  La direcció anirà donant cita, segons demanda, a partir del dia 16 de juny.

** Clica aquí i descarrega't el formulari de matrícula

Consulta a continuació les característiques de la nostra llar i els documents de centre, del curs 2022-2023:

ENSENYAMENT I PLACES:

La nostra Llar és de titularitat pública municipal i compta amb places disponibles per a tots els mòduls d'ensenyament:

MÒDUL DE LACTANTS. 
Adreçat a infants de 16 setmanes a 1 any. 

MÒDUL DE MATERNAL
Adreçat als nens i nenes d'1 a 2 anys. 

MÒDUL DE P2
Adreçat als nens i nens de 2 anys. 

 

HORARI:

De dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00 hores.

Es pot escollir horari de mitja jornada o de jornada sencera.

 

SERVEIS D'ACOLLIDA i MENJADOR:

ACOLLIDA MATINAL: De 08.00h a 09.00 hores. 

ACOLLIDA DE MIGDIA: De 13.00h a 13.30 hores.

SERVEI DE MENJADOR: De 12.00h a 15.00 hores.

 

Ordenança municipal i quotes vigents

Calendari escolar - Curs 2023-2024

Normativa d'Organització i funcionament - Curs 2023-2024 (document ratificat en sessió del consell escolar de data 01/02/2024).

Programació general anual - Curs 2023-2024 (document ratificat en sessió del consell escolar de data 01/02/2024. El document del curs actual està en elaboració).

Projecte educatiu de centre (document ratificat en sessió del consell escolar de data 15/03/2023. El document del curs actual està en elaboració).

Pla anual  - Curs 2023-2024 (document ratificat en sessió del consell escolar de data 01/02/2024).