Memòria de la neteja, excavació i documentació de les fonts, pous i mines a l'entorn del perelló