Esport Escolar

Des de la Regidoria d'esports es dóna cabuda a l'esport escolar que es fa a la població. Conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, s'organitzen esdeveniments i competicions comarcals. Els entrenaments es fan de dilluns a divendres i generalment per les tardes. Els dissabtes sol ser reservat a les competicions amb d'altres equips.

Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se al telèfon 977 49 10 21 (esports)