Informació i contacte

PRESIDÈNCIA DE LA REGIDORIA D'EDUCACIÓ I LLEURE I ESPORTS

NEUS BOYER i CANYAGUERAL

 

Contacte: nboyer@elperello.cat

Pots demanar cita amb qualsevol dels càrrecs electes clicant aquí.

L'Ajuntament del Perelló té una política activa en el món educatiu local. A banda de donar suport en la logística i funcionament de l'Institut Escola El Perelló i la seva AFA, gestiona directament l'Escola de Música Municipal del Perelló i vetlla pel correcte funcionament del servei de Llar d'infants municipal, que actualment presta Fundació Educativa i Social - Grup Sagessa mitjançant un contracte de concessió de serveis. 

A més a més implementa el programa d'educació en el lleure infantil durant tot l'any mitjançant l'organització del Casal petit per infants de 0 a 3 anys, del Casal d'estiu per infants de 3 a 12 anys i del Parc de Nadal. 

En aquest espai que segueix trobareu informació més completa i específica de tots els centres i els programes mencionats anteriorment.