Refugi de llibres

Ha estat reposat el refugi de llibres, al cinema Victòria, amb un moble de nova factura, que esperem suporti millor les inclemències del temps. Ha estat una iniciativa de l'editora perellonenca Aeditors i Novacat, amb el suport de la Conselleria de Cultura de la Generalitat i la regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Perelló.
Us invitem al seu ús respectuós, prenent els llibres i retornant-los un cop llegits.

Gràcies.