Casa de la Cultura

print pdf

La Casa de la Cultura és un equipament cultural de titularitat municipal que dóna resposta a moltes de les iniciatives d'espai de la població. Adreça actual, carrer Colom núm. 48.

A la planta baixa s'hi troba una sala de reunions i una sala d'exposicions.

Al primer pis hi ha la biblioteca municipal Cabra Feixet i al segon pis una sala destinada a manualitats i formació d'arts plàstiques i de dibuix.

Sala de reunions

  • És una sala d'uns 60 metres quadrats, situats a la planta baixa de l'edifici. Reservada per a formació organitzada des de l'ajuntament i cedida per a reunions a entitats registrades a la població, sense ànim de lucre. Prèvia petició d'espai. 

Sala d'exposicions

  • Sala ubicada en planta baixa d'uns 60 metres quadrats, destinada a acollir exposicions itinerants.  Aquesta sala es va posar en funcionament el desembre de 2008 i l'objectiu és que cada mes passi una proposta, per oferir una programació anual estable. Si com a entitat o grup, teniu alguna proposta que pugui ser d'interès, agrairíem que ens la féssiu arribar.


Per a més informació 977 491021 (cultura)