Deixalleria Municipal

La Deixalleria municipal és un centre on es recullen determinats residus perquè puguin rebre el tractament més adequat, contribuint així a millorar el reciclatge i gestió dels residus i per tant, el respecte al nostre entorn natural.

Horari de la Deixalleria Municipal:

  • DILLUNS I DIJOUS de 15.00 a 18.00 hores.
  • DIMECRES I DISSABTES de 10.00 a 13.00 hores.

Com funciona?

  • Has de dipositar els residus als contenidors que li corresponen.
  • No s'han de barrejar els materials ni deixar-los fora del centre. Només pots anar a dispositar residus a la Deixalleria quan aquesta està oberta.
Documents associats: