Telèfons d'interès i TRÍPTIC informatiu dels serveis assistencials.

TELÈFONS D'INTERÉS

CAP EL PERELLÓ -  977 48 78 61

POLICIA LOCAL - 630 157 147

CAP DE L’AMETLLA DE MAR - 977 49 38 49 

URGÈNCIES (ambulància) - 061

SANITAT RESPON 24 HORES (Dubtes i sol.licitud de cita mèdica) - 902 111 444

FARMÀCIA CEDÓ - 977 49 00 47


INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL TRANSPORT SANITARI

Segons la normativa de prescripció de transport sanitari no urgent (coneguda per tots com els “volants de taxi”), els metges tant del CAP de l’Ametlla com del Perelló prescriuran per defecte el transport sanitari de tipus col.lectiu. Aquest tipus de transport té les següents característiques:

  • És el propi pacient (o familiar/cuidador) qui ha de trucar per demanar el transport (al telèfon ,).
  • El vehicle que els trasllada és un vehicle sanitari de vàries places.
  • En el moment de pujar al vehicle el pacient ha de tenir a les seves mans, per a poder-lo entregar, el volant que li ha fet el metge autoritzant el trasllat.

De totes maneres, en cas de què sigui impossible, per les característiques del pacient, que el trasllat es pugui fer amb aquest tipus de vehicle, el metge pot prescriure’n un altre (per exemple, en el cas de pacients enllitats o que precisen mesures d’aïllament).

També hem de recordar que el metge només pot fer un volant de transport quan el pacient presenti “impossibilitat física o altres causes mèdiques que, a judici del personal facultatiu, li impedeixin o incapacitin per a la utilització de transport ordinari”.

En el cas de tractament continuats (com diàlisi, rehabilitació, etc) o en el cas d’altes hospitalàries a domicili, no és el metge del CAP qui ha de fer el volant, sinó el metge del centre sanitari on es fa el tractament (el metge rehabilitador, per exemple) o el metge qui dóna l’alta hospitalària si és aquest el cas.

 

EL NOU CIRCUIT PER DEMANAR TRANSPORT SANITARI

Als CAPs de l’Ametlla i el Perelló hem iniciat un circuit per evitar que els pacients que habitualment utilitzen aquests mitjans de transport hagin de demanar cada cop visita pel seu metge per tal de fer el volant. Pensem que és una bona manera de facilitar el tràmit als pacients i de descongestionar la consulta. Aquest circuit és el següent:

El pacient va al seu metge per demanar un “volant de taxi”. El metge li explica el canvi del tipus de transport si és el cas, li fa el volant i li fa una fitxa on consta a quins centres està autoritzat a ser traslladat aquell pacient, amb quin tipus de transport i si precisa o no acompanyant.

  1. El pacient va al taulell dels administratius. Allí li donaran el telèfon on ha de trucar per demanar el transport (tf...) i es quedaran la fitxa. Compte: el volant del viatge se l’emporta el pacient, i l’entrega al conductor quan el vénen a buscar per viatjar.
  2. La propera vegada que el pacient necessita un volant, no cal que demani visita pel metge. Ho demana directament als administratius, indicant com sempre on ha d’anar, quin dia i a quina hora. Ells prendran nota, ho passaran al metge i en el termini de dos dies hàbils el pacient podrà anar al CAP a buscar el volant i trucar per demanar el transport.

És important que el pacient, sempre que sigui possible, vingui a demanar el volant almenys amb tres dies laborables d’antel.lació.

Esperem que aquest nou circuit sigui còmode per als pacients i també per als professionals, de tal manera que tots en poguem treure un profit. No obstant, estem oberts a qualsevol suggeriment que se’ns pugui fer i a incorporar canvis si creiem que poden ser profitosos.

Equip directiu de l’ABS Ametlla-Perelló (directora sra. Ester Cano, adjunta dra. Emma Marquès, referent de Unitat d’Atenció a l’Usuari Maite Faiges)
 
L’Ametlla de Mar, a 18 de març del 2009

 

Serveis sanitaris dirigits a la gent jove

1.- Salut i Escola.

Lloc instituts de l’Ametlla de Mar i del Perelló.

Horaris: Dijous de 9 a 11 hores a l’IES del Perelló

Dijous d’11,30 a 13,30 a l’IES de l’Ametlla de Mar.

És tracta d’una consulta oberta on els alumnes poden consultar temes sanitaris amb una infermera de l’ABS ( Cèlia Vinaixa ).

 

2.- Tarda Jove.

Lloc: CAP Baix Ebre, Tortosa ( Ferreries ) a la 1a. Planta

Telèfon: 977 581 008

Horari : totes les tardes de 18 a 20 hores.

No cal ser major d’edat, ni anar acompanyat d’adults, tampoc cal demanar hora.

Atenen consultes referent a temes de salut sexual i afectiva.

 

A continuació podeu consultar tots els serveis bàsics assistencials que es presten a l'àrea sanitària Ametlla de Mar -- El Perelló