Organismes Oficials

 • Organismes oficials
 • Diputació de Tarragona

           Telèfon:  977 296 600

           Web: www.diputaciodetarragona.cat

 • Consell Comarcal del Baix Ebre

           Telèfon:  977 445 308

           Web: www.baixebre.cat

 • Generalitat de Catalunya

           Telèfon: 012

           Web: www.gencat.net

 • Hisenda (Delegació Tarragona)

           Telèfon: 977 24 90 57

           Web: www.minhac.es

 • AEAT - Agència Estatal d'Administració Tributària (Delegació Tarragona)

           Telèfon: 977 257 000

           Web: www.aeat.es

 • Seguretat Social (Tresoreria General de Tarragona)

           Telèfon: 977 259 600

           Web: www.seg-social.es

 • Trànsit (Prefectura Provincial de Tarragona)

           Telèfon: 977 229 333

           Web: www.dgt.es

 • Jutjats de Tarragona

           Telèfon: 977 25 07 55

           Web: www.gencat.es/justicia 

 • Cadastre (Gerència Territorial a Tarragona)

           Telèfon: 977 24 58 00

           Web: www.catastro.minhac.es

 • Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona

           Telèfon: 977 219 676

           Web: www.cambratgn.es 

 • Correus

           Telèfon: 900 506 070

           Web: www.correos.es