Noticies

29/12/2017 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Perelló una subvenció de 2.500,00€ per interessos de préstecs concertats per ajuntaments. Anualitat 2017.
28/12/2017 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 16.248,60€ a l'Ajuntament del Perelló en el marc del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI).
28/12/2017 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 35.581,07€ a l'Ajuntament del Perelló, corresponent al Programa d'Acció Municipal 2017 - Despesa corrent per fer front a part de la despesa municipal en enllumenat públic i assegurances.
21/12/2017 Actualitat
La Diputació de Tarragona, dins del programa d'inversions de les Subvencions per equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials de l'anualitat 2016 del Servei de Cultura, ha concedit una subvenció a l'Ajuntament del Perelló de 5.194,59€ per a realitzar inversions als...