Subvencions Generalitat de Catalunya

17/11/2022

Subvencions Generalitat de Catalunya

En aquest espai pots consultar les subvencions que la Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament del Perelló.

 

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE - Convocatòria 2021

La Generalitat de Catalunya - Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha concedit una subvenció a l'Ajuntament del Perelló corresponent a la gestió forestal sostenible per a l'arranjament de dos camins per a prevenció i extinció d'incendis: Millora de vials al camí del Mas del Blanco, obra civil de formigonat del camí del Mas del Blanco i obra civil de formigonat al camí de les Malladetes. Actuació finançada amb fons FEADER.

Import pressupost: 20.728,86 € - Import sol·licitat: 20.728,86 € - Import concedit: 20.728,86 €

 

 

AJUTS PER A LA UTILITZACIÓ D’ÀRID RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB MARCATGE CE EN OBRES PROMOGUDES PELS ENS LOCALS I EMPRESES  PÚBLIQUES MUNICIPALS DE CATALUNYA - Convocatòria 2020

L'Agència de Residus de Catalunya ha concedit una subvenció a l'Ajuntament del Perelló corresponent a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, amb actuacions als següents camins: Burgà - Curto + Enllaç Bordes - Espinal + Burgà - Resplanada + Burgà - Manelet + Bordes barranc + Bordes - Espinal + Bassa en Baró + Camí dels Surers + Burgà - Carretero + Camí de Ginestar + Bassa terme dels Frares + Camí del Mas del Rei + Camí dels Fornassos, amb un total de 7.537,12 m3 d'àrids. 

Import pressupost: 100.168,36 € - Import sol·licitat: 100.168,36 € - Import concedit: 100.168,36 €

 

(espai en construcció)

Data última actualització: 17/11/2022