Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

print pdf
22/03/2018

Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

Subvenció per equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars patrimonials - Convocatòria 2019.

D'acord amb la convocatòria d'aquesta subvenció, l'Ajuntament ha rebut una subvenció del 5.000,00€ (el màxim de la convocatòria) per tal de realitzar les següents inversions als equipaments municipals: Pintura de portes i retolació dels espais de l'edifici de l'escola de música municipal + Pintura de portes i passadissos de la llar d'infants municipal + construcció d'una cuineta de fusta per exterior pel pati de la llar d'infants municipal. 

 

Subvenció per equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural - Convocatòria 2018.

D'acord amb la convocatòria d'aquesta subvenció, l'Ajuntament ha rebut una subvenció del 5.000,00€ per tal de realitzar les següents inversions als equipaments municipals: Treballs de recuperació i millora del refugi utilitzat per la població durant la Guerra Civil, per la seva obertura al públic i difusió cultural, adquisició de cartells de senyalització d’equipaments municipals: camp de futbol, camp de bitlles, pista de pàdel i del Centre de Documentació i Iniciatives Cal Català, i l'adquisició d'un sofà per la Biblioteca municipal, per una import total de despesa de 6.900,51€

 

Pla d'Acció Municipal 2018: Pavimentació del camí de les Platges - del Nucli urbà als 4 camins.

La pavimentació del camí de les platges (tram del nucli urbà als quatre camins) és una inversió subvencionada amb el 91.61% per la Diputació de Tarragona, equivalent a 137.793,00€ de subvenció d'un import total d'inversió de 150.427,70€

 

Accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat - Convocatòria 2018.

Per la celebració de la mostra Firabril, la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció de 9.644,12€ equivalent a un 19,35% del pressupost de la mostra.

 

Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'admnistració electrònica (PEXI) - Convocatòria 2018.

D'acord amb aquest programa, l'Ajuntament del Perelló ha rebut una subvenció de 22.722,00€ per realitzar les següents actuacions:

- Millora de la xarxa de pluvials del carrer Verdaguer, per un import total de l'actuació de 20.205,31€.

- Modernització d'equipaments informàtics amb la compra de 3 ordinadors personals per la Biblioteca municipal (un de gestió i dos de consulta) per un import total de 3.681,46€.

 

Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats - Convocatòria 2018.

Per la recollida d'animals domèstics abandonats, l'Ajuntament del Perelló ha rebut una subvenció de 782,58€ de la Diputació de Tarragona, equivalent al 95% del pressupost sol·licitat.

 

Subvenció ús Romanent Pla d'Acció Municipal en inversions - PAM 2017

Amb càrrec a la convocatòria del PAM 2017 s'ha autoritzat a l'Ajuntament del Perelló a utilitzar el romanent sobrant de la subvenció PAM 2017 per l'obra Remodelació de la plaça existent davant l'Escola de Música Municipal per un import total de 62.525,02€ i una subvenció de 59.398,75€.