Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

22/03/2018

Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

 

Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 50.886,06 € per a la Reparació del camí de la Bassa d'en Ferrà afectat pel Temporal Filomena (2021). La subvenció correspon al 95% del cost de l'actuació.

 

Subvenció d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat - Convocatòria 2021.

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 1.807,21 € per l'organització i celebració de les primeres Jornades apícoles (2 i 3 d'octubre 2021), que difon el producte agroalimentari típic del Perelló, la mel.

 

Subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística - Convocatòria 2021.

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 1.878,96 € pel programa de difusió online amb la creació del portal web rutes senderisme i BTT (https://ruteselperello.cat/), i una altra de 1.536,00 € per realitzar accions de campanyes i promoció d'acord amb el projecte presentat d'edició i impressió de plànols turístics.

 

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables - Convocatòria 2021.

Aquest 2021 la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció total de de 24.028,20€ a l'Ajuntament del Perelló per subvencionar les següents actuacions de la convocatòria:

- Línia 1.1a Vigilància de les zones de bany (platges): subvenció de 9.166,85€

- Línia 1.1b Vigilància de les zonez de bany (piscines): subvenció de 7.212,39€

- Línia 1.2 Vigilància de les zonez de bany (agent cívic): subvenció de 2.476,55€

- Línia 2.2 Protecció de la salut públic (reducció d'espècies plaga en àmbit urbà) i Línia 2.4 Protecció de la salut pública (gestió d'animals domèstics abandonats) subvenció de 5.172,41€

 

Funcionament del servei d'Escoles de Música Municipal de titularitat municipal pel curs 2020-2021- Convocatòria 2021.

Els ensenyaments musicals de les escoles de música de titularitat municipal de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre estan subvencionats per la Diputació de Tarragona. El darrer curs, el 2020-2021, la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 33.929,69€ a l'Escola de Música Municipal del Perelló per un pressupost elegible de 174.687,05€.

 

Ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals. Curs 2019-20 – Convocatòria 2020

El servei de Llar d'infants municipal ha funcionat durant el curs 2019-2020 amb una subvenció de 40.162,50 € de la Diputació de Tarragona, d'acord amb el programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2019-20 - corresponent a la convocatòria 2020 del Programa extraordinari d'ajuts llars d'infants i 1r. cicle educació infantil escoles rurals.

 

Pla d'Acció Municipal - PAM 2021. Programa de despeses corrents.

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 48.459,38 € a l'Ajuntament del Perelló per a finançar les despeses corrents tant de béns de titularitat municipal afectats a un servei o ús públic com de serveis de titularitat municipal, que activin l’economia i afavoreixin el pagament als proveïdors.

 

Pla d'Acció Municipal - PAM 2020. Programa d'inversions.

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 170.000,01 € a l'Ajuntament del Perelló per a finançar l'execució de l'obra: Rehabilitació del recinte i les instal·lacions de la piscina municipal, amb un pressupost total de l'obra de 234.354,66 €.