Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

print pdf
22/03/2018

Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

Subvenció per equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars patrimonials - Convocatòria 2019.

D'acord amb la convocatòria d'aquesta subvenció, l'Ajuntament ha rebut una subvenció del 5.000,00€ (el màxim de la convocatòria) per tal de realitzar les següents inversions als equipaments municipals: Pintura de portes i retolació dels espais de l'edifici de l'escola de música municipal + Pintura de portes i passadissos de la llar d'infants municipal + construcció d'una cuineta de fusta per exterior pel pati de la llar d'infants municipal. 

 

Programes i activitats culturals anuals per als ajuntaments fins a 5.000 habitants - Convocatòria 2019.

L'Ajuntamet ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per  un import de 4.962,98€ per la programació anual d'activitats culturals, equivalent al 16% del pressupost sol·licitat.

 

Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats - Convocatòria 2019.

Per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió de gossos i gats abandonats, l'Ajuntament del Perelló ha rebut una subvenció de 4.434,61€ de la Diputació de Tarragona, equivalent al 95% del pressupost sol·licitat. 

 

Actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat i vigilància a les zones de bany (platges i piscines) - Convocatòria 2019

Pel finançament de vigilància dels usuaris i de les usuàries de les platges (Santa Llúcia-Morro de Gos) i la piscina municipal i fer complir les normes de seguretat del seu ús, l'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 6.895,20€ per a la vigilància de piscines i de 5.659,05€ per a la vigilància de platges, tots dos imports equivalents al 95% del pressupost sol·licitat.

 

Actuacions pel implantar mesures recollides als plans d'acció per l'energia sostenible (PAES) i el foment de l'estalvi i l'eficiència energètica recollides als plans - Convocatòria 2019.

Pel canvi dels aparells de climatització de l'edifici de la llar d'infants municipal i posar en funcionament un sistema més eficient, l'Ajuntament ha rebut una subvenció d'11.632,50€ d'un pressupost total mínim a executar de 12.244,73€.

 

Funcionament del servei de Llar d'infants de titularitat municpal pel curs 2018-2019 - Convocatòria 2019.

Pendent de resoldre.

 

Funcionament del servei d'Escoles de Música Municipal de titularitat municipal pel curs 2018-2019 - Convocatòria 2019.

Els ensenyaments musicals de les escoles de música de titularitat municipal de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre estan subvencionats per la Diputació de Tarragona. El darrer curs, el 2018-2019, la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció de 23.261,89€ a l'Escola de Música Municipal del Perelló.

 

Accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat - Convocatòria 2019.

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 7.784,42€ per la celebració de la mostra anual Firabril, que difon els productes agroalimentaris típics del Perelló, i entre ells, els protagonistes: l'oli i la mel.

 

Finançament pels interessos dels préstecs concertats pels ajuntaments - Convocatòria 2019

L'Ajuntament ha rebut un import de 2.000,00€, corresponent al 100% dels interessos de préstecs de la convocatòria.

 

Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'admnistració electrònica (PEXI) - Convocatòria 2018.

D'acord amb aquest programa, l'Ajuntament del Perelló ha rebut una subvenció de 22.722,00€ per realitzar les següents actuacions:

- Millora de la xarxa de pluvials del carrer Verdaguer, per un import total de l'actuació de 20.205,31€.

- Modernització d'equipaments informàtics amb la compra de 3 ordinadors personals per la Biblioteca municipal (un de gestió i dos de consulta) per un import total de 3.681,46€.