Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

print pdf
22/03/2018

Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

 

Pla d'Acció Municipal 2018: Pavimentació del camí de les Platges - del Nucli urbà als 4 camins.

La pavimentació del camí de les platges (tram del nucli urbà als quatre camins) és una inversió subvencionada amb el 91.61% per la Diputació de Tarragona, equivalent a 137.793,00€ de subvenció d'un import total d'inversió de 150.427,70€

 

Accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat - Convocatòria 2018.

Per la celebració de la mostra Firabril, la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció de 9.644,12€ equivalent a un 19,35% del pressupost de la mostra.

 

Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'admnistració electrònica (PEXI) - Convocatòria 2018.

D'acord amb aquest programa, l'Ajuntament del Perelló ha rebut una subvenció de 22.722,00€ per realitzar les següents actuacions:

- Millora de la xarxa de pluvials del carrer Verdaguer, per un import total de l'actuació de 20.205,31€.

- Modernització d'equipaments informàtics amb la compra de 3 ordinadors personals per la Biblioteca municipal (un de gestió i dos de consulta) per un import total de 3.681,46€.

 

Funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i per al primer cicle d'educació infantil pel curs 2017-2018.

El servei de Llar d'infants municipal ha funcionat durant el curs 2017-2018 amb una subvenció de 37.310,00€ d'un pressupost total de 133.788,46€

 

Ensenyaments musicals de les escoles de música de titularitat municipal de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre pel curs 2017-2018.

El darrer curs, el 2017-2018, la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció de 22.503,56€ a l'Escola de Música Municipal del Perelló d'un pressupost total d'actuació anual de 142.150,00€

 

Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats - Convocatòria 2018.

Per la recollida d'animals domèstics abandonats, l'Ajuntament del Perelló ha rebut una subvenció de 782,58€ de la Diputació de Tarragona, equivalent al 95% del pressupost sol·licitat.