Manuals d'ús Administració Electrònica

 

Les Lleis 39 i 40/2015 de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic transformen totalment el mode de funcionament de l’administració pública i com ens hi hem de relacionar. A partir del 2 d’octubre de 2018 entren en vigor les previsions sobre el procediment d’accés general electrònic de l’Administració. Per tant, a partir d’aquesta data tots els ens públics han d’haver implantat l’administració electrònica.

Donada la complexitat de la transformació que suposa i la manca de mitjans econòmics i electrònics que hi ha, les administracions ens anirem adaptant poc a poc. Tot i això, és deure de l’administració assistir al ciutadà en tots els tràmits que requereixin l’ús de l’administració electrònica i és per això que posem a la vostra disposició els següents manuals d’ús, perquè sigui més fàcil relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament del Perelló.

Consulteu la SEU ELECTRÒNICA, el TAULER D’EDICTES i el PORTAL DE TRANSPARÈNCIA per familiaritzar-vos amb tots els tràmits i informació que teniu al vostre abast.

A les oficines municipals i a l’oficina de turisme hi ha ordinadors a disposició del ciutadà per realitzar tràmits online i consultar qualsevol informació municipal.

VIDEO TUTORIALS