Acció social i ciutadania

Per qualsevol consulta o assessorament sobre ajudes, beques o qualsevol informació sobre els drets socials dels ciutadans, hi ha a disposició dels veïns i veïnes del nostre poble els serveis de la TREBALLADORA SOCIAL i l'EDUCADORA SOCIAL del Consell Comarcal del Baix Ebre. L'horari d'atenció al ...
En sessió plenària de 9 de desembre de 2015 s'ha va aprovat el nou Pla Local de Política de Dones 2015-2018 . Aquest document ha estat elaborat amb el suport de l'Institut Català de la Dona.
Subscriure a