Calendari de pagaments de taxes i impostos pel 2017

print pdf

TAXES-PREUS PÚBLICS (escombraries i tribunes-miradors)

  • Del 31/03/2017 al 31/05/2017

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

  • Del 31/03/2017 al 31/05/2017

TAXA DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI

  • Del 31/03/2017 al 31/05/2017

IBI URBANA - Fraccionament del rebut en dos pagaments

  • IBI urbana - 1r termini: del 30/06/2017 al 31/08/2017
  • IBI urbana - 2n termini: del 29/09/2017 al 30/11/2017

IBI RÚSTICA

  • Del 30/06/2017 al 31/08/2017

IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

  • Del 30/06/2017 al 31/08/2017

IAE (impost d'activitats econòmiques)

  • Del 28/07/2017 al 29/09/2017