Subvenció PAM 2017 - Despesa Corrent

print pdf
28/12/2017 Actualitat

Subvenció PAM 2017 - Despesa Corrent

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 35.581,07€ a l'Ajuntament del Perelló, corresponent al Programa d'Acció Municipal 2017 - Despesa corrent per fer front a part de la despesa municipal en enllumenat públic i assegurances.