INFORMACIÓ PUNT CÀRREGA D'AIGUA POTABLE DE "LA BASCULA"

print pdf
30/05/2017

INFORMACIÓ PUNT CÀRREGA D'AIGUA POTABLE DE "LA BASCULA"

L’Ajuntament del Perelló assabenta a tot el veïnat que s’ha modificat el sistema per a l’obtenció d’aigua potable al comptador que anteriorment funcionava amb fitxes al carrer Fullola. Per a més informació, podeu adreçar-vos a les oficines municipals.

Igualment, aquelles persones que encara tenen fitxes, poden bescanviar-les abans del dia 1/8/2017 a les oficines municipals. Transcorregut aquest termini, ja no es podran bescanviar.