Hisenda

REGIDORIA D''HISENDA Regidora d'Hisenda: Carme Bladé i Callau. Pots consultar tota la informació sobre la gestió econòmica del municipi al Portal de Transparència .
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013, pots consultar el termini mig de pagament a proveïdors de l’Ajuntament del Perelló al següent enllaç , del Portal de Transparència.
Trobareu la bústia de lliurament de factures electròniques de l’Ajuntament del Perelló al següent enllaç: https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1268 Per qualsevol dubte o més informació podeu adreçar-vos a: aboyer@elperello.cat
Per acord adoptat en sessió de data 30/8/2016, el Ple va aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici de 2016, la qual ascendeix a la quantitat de 384.502,98 €. La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 103 bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de ...
Subscriure a