Llar Infants Municipal "La Cadernera"

print pdf

La Llar d'Infants Municipal La Cadernera amb codi de centre 43012204 està situada al carrer Escoles, s/n.  

El telèfon de contacte és el 977 49 04 90 i el correu electrònic e3012204@xtec.cat

 

ENSENYAMENT I PLACES:

La nostra Llar és de titularitat pública municipal i compta amb places disponibles per tots els mòduls d'ensenyament:

MÒDUL DE LACTANTS. 
Adreçat a infants de 16 setmanes a 1 any. 

MÒDUL DE MATERNAL
Adreçat als nens i nenes d'1 a 2 anys. 

MÒDUL DE P2
Adreçat als nens i nens de 2 anys. 

 

HORARI:

De dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00 hores.

Es pot escollir horari de mitja jornada o de jornada sencera.

 

SERVEIS D'ACOLLIDA i MENJADOR:

ACOLLIDA MATINAL: De 08.00h a 09.00 hores. 

ACOLLIDA DE MIGDIA: De 13.00h a 13.30 hores.

SERVEI DE MENJADOR: De 13.00h a 15.00 hores.

 

Ordenança municipal i quotes vigents.

 

Consulta a continuació els documents de centre per aquest curs:

Calendari escolar - Curs 2019-2020

Normativa de funcionament - Curs 2019-2020

Programació general anual - Curs 2019-2020

 

*El servei de Llar d'infants municipal ha funcionat durant el curs 2018-2019 amb una subvenció de 42.175,00€ de la Diputació de Tarragona, d'acord amb el programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2018-19 - corresponent a la convocatòria 2019 del Programa extraordinari d'ajuts llars d'infants i 1r. cicle educació infantil escoles rurals.