Llar Infants Municipal "La Cadernera"

print pdf

La Llar d'Infants Municipal La Cadernera amb codi de centre 43012204 està situada al carrer Escoles, s/n.  Clica aquí per fer una visita virtual guiada pel centre.

El telèfon de contacte és el 977 49 04 90 i el correu electrònic e3012204@xtec.cat

 

PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA CURS 2020-21

La preinscripció es farà del 13 al 22 de maig. 

Degut al context social actual i a les circumstàncies excepcionals per la COVID-19, enguany aquest procés es veu modificat. Com a prevenció sanitària, es promou la preinscripció telemàtica del 13 al 22 de maig a través d'aquest portal.  Passos a seguir: 

Presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic, llimlacadernera@grupsagessa.com adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

- La direcció contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Per les famílies que no disposen de mitjans telemàtics podran realitzar la preinscripció de forma presencial del 18 al 22 de maig. La preinscripció presencial es farà sempre sol·licitant cita prèvia: 

- a partir del 13/05/20 per correu electrònic a l'adreça llimlacadernera@grupsagessa.com

- a partir del 18/05/20 trucant al telèfon 977490490.

 

La matrícula es farà del 17 al 23 de juny de 2020:

De forma telemàtica:

Presentació de la confirmació de la matrícula i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic, llimlacadernera@grupsagessa.com adjuntant-hi la documentació. La direcció respondrà al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula

De forma  presencial:

A partir del dia 8/06 podran sol·licitar cita prèvia a través del correu electrònic llimlacadernera@grupsagessa.com del centre i a partir del 17 de juny per telèfon 977 490 490.  La direcció anirà donant cita segons demanda a partir del dia 17 de juny.

 

______________________________________

Consulta a continuació les característiques de la nostra llar i els documents de centre del curs 2019-2020:

ENSENYAMENT I PLACES:

La nostra Llar és de titularitat pública municipal i compta amb places disponibles per tots els mòduls d'ensenyament:

MÒDUL DE LACTANTS. 
Adreçat a infants de 16 setmanes a 1 any. 

MÒDUL DE MATERNAL
Adreçat als nens i nenes d'1 a 2 anys. 

MÒDUL DE P2
Adreçat als nens i nens de 2 anys. 

 

HORARI:

De dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00 hores.

Es pot escollir horari de mitja jornada o de jornada sencera.

 

SERVEIS D'ACOLLIDA i MENJADOR:

ACOLLIDA MATINAL: De 08.00h a 09.00 hores. 

ACOLLIDA DE MIGDIA: De 13.00h a 13.30 hores.

SERVEI DE MENJADOR: De 13.00h a 15.00 hores.

 

Ordenança municipal i quotes vigents.

Calendari escolar - Curs 2019-2020

Normativa de funcionament - Curs 2019-2020

Programació general anual - Curs 2019-2020

 

*El servei de Llar d'infants municipal ha funcionat durant el curs 2018-2019 amb una subvenció de 42.175,00€ de la Diputació de Tarragona, d'acord amb el programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2018-19 - corresponent a la convocatòria 2019 del Programa extraordinari d'ajuts llars d'infants i 1r. cicle educació infantil escoles rurals.