Informació i contacte

print pdf

ÀREA D'ENSENYAMENT

Regidora: Carme Bladé i Callau.

Contacte:

977490007

aj.perello@elperello.cat

ollao@elperello.cat

 

L'Ajuntament del Perelló té una política activa en el món educatiu local. A banda de donar suport en la logística i funcionament de l'Escola Jaume II i l'Institut Blanca d'Anjou i les seves AMPES, gestiona directament l'Escola de Música Municipal del Perelló i vetlla pel correcte funcionament del servei de Llar d'infants municipal, externalitzat a l'empresa Fundació Educativa i Social - Grup Sagessa.

A més a més implementa el programa d'educació en el lleure infantil durant tot l'any mitjançant l'organització del Casal petit per infants de 0 a 3 anys, del Casal d'estiu per infants de 3 a 12 anys i del Parc de Nadal. 

En aquest espai que segueix trobareu informació més completa i específica de tots els centres i els programes mencionats anteriorment.