Escola de Música Municipal del Perelló "EMMP"

L'EMMP es troba a la Plaça U d'octubre de 2017, s/n.

Contacte amb l'EMMP:  e3011960@xtec.cat 

- Matrícula de l'Escola de Música Municipal del Perelló: Curs  2023-2024, descarrega't el formulari de matriculació clicant aquí i consulta també les condicions i requisits de la matrícula.

- La matrícula es pot presentar del 15 al 28 de juny per la seu electrònica de l'ens mitjançant el tràmit d'instància genèrica (clica aquí) i adjuntant el formulari anterior com a documentació complementària, o bé presencialment a les dependències municipals  de la 1a. planta, els dies següents:

  • Dilluns 26 de juny de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.
  • Dimarts 27 de juny, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h, i 
  • Dimecres 28 de juny de 10 h a 15 h.

Consulta clicant aquí el CALENDARI ESCOLAR del curs 2022-23, aprovat per Consell Escolar de data 16/11/2022.

Consulta clicant aquí el PLA GENERAL ANUAL del curs 2022-23, aprovat per Consell Escolar de data 16/11/2022.

Consulta clicant aquí l'ORDENANÇA fiscal número 31, reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'Escola de Música Municipal.