Escola de Música Municipal del Perelló "EMMP"

L'EMMP es troba a la Plaça U d'octubre de 2017, s/n.

Telèfon de contacte: 977 490007 - Correu electrònic:  e3011960@xtec.cat - Blog: http://emmperello.blogspot.com.es/

Matrícula oberta tot el curs, descarrega't clicant aquí el formulari.

 

Informació i dades de matrícula curs 2022-23:

TELEMÀTICAMENT (opció preferent): Del 16 de Juny a l’11 de Juliol 2022. Mitjançant la seu electrònica de l’ens, pel tràmit instància genèrica. Clica aquí i adjunta-hi el formulari oficial de matrícula degudament emplenat i signat.

PRESENCIALMENT a les oficines municipals de la primera planta de l’ajuntament (C/Lluís Companys, 2) en els següents dies i horaris:

Dimarts 12 de Juliol de 10h a 14h i de 16h a 18h.
Dimecres 13 de Juliol de 10 a 14h i de 16h a 18h.

Clica aquí i descarrega't les instruccions i el formulari de matrícula.