Sistema de recollida selectiva d'escombraries

print pdf

Des del juliol de 2008, la recollida de residus municipals es fa mitjançant el Sistema de Recollida Selectiva.

Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre i el REBÉ (El Consorci per la Gestió dels Residus de la comarca del Baix Ebre), l'Ajuntament del Perelló va renovar tota la flota de contenidors i la va incrementar per assegurar un correcte funcionament del servei.

Juntament amb la implantació d'aquestes illes d'abocadors, es van distribuir entre tots els habitatges del poble un cubell per recollir els residus orgànics i un lot de bosses compostables.

Igualment, per facilitar l'adaptació dels veïns i veïnes del municipi al nou sistema de recollida i assegurar que aquest es faci correctament, l'Ajuntament ha repartit entre totes les cases del municipi un full informatiu on s'informa quins residus s'han de dipositar a cada contenidor. 

 

Documents associats: